Đăng ký chủ nguồn thải

Tư vấn Đăng ký Chủ nguồn Chất thải nguy hại

Công ty bạn có thực hiện đúng quy định về thu gom, lưu trữ, quản lý Chất thải nguy hại?
thu gom chất thải nguy hại
 Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005
Căn cứ Nghị định 117/2009/NĐ – CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
Căn cứ Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành danh mục Chất thải nguy hại
Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh khi có phát sinh Chất thải nguy hại nếu:
Không Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, không điều chỉnh đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại sẽ bị xử phạt từ 40 triệu đến 70 triệu.
Nếu không phân loại, để lẫn chất thải nguy hại với nhau sẽ bị phạt từ 100 đến 150 triệu
(theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định 117/2009/NĐ-CP)
Và nhiều mức phạt khác
Ngoài việc bị phạt, đơn vị/cá nhân bị phạt còn phải khắc phục hậu quả và thực hiện đúng theo quy định
Danh mục Chất thải nguy hại, vui lòng Click vào đây  để tải về
Nghị định 117/2009/NĐ-CP, vui lòng Click vào đây để tải về
Công ty TNHH Xây dựng Môi trường Đông Châu:
-         Hỗ trợ, tư vấn doanh nghiệp nhận biết chất thải nguy hại tại đơn vị mình.
-         Tư vấn đăng ký Chủ nguồn chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh, thành phố theo đúng quy định.
-         Tư vấn lưu trữ, thu gom, chuyển giao chất thải nguy hại cho các đơn vị có chức năng để xử lý
Cần hỗ trợ, tư vấn vui lòng liên hệ BP môi trường bất cứ khi nào:
 Mr Tâm: 0934 062 768      tamgv@yahoo.com
Hoặc 0919 539 778

Danh mục Chất thải nguy hại theo QĐ 23/2006/QĐ-BTNMT