Lọc bia rượu

Lọc bia rượu

Lõi lọc bia - Công nghệ lọc bia dùng lõi lọc

Lọc bia dùng lõi lọc giúp tăng diện tích bề mặt lọc. Lõi lọc bia có chất liệu 100% Polypropylen đạt tiêu chuẩn FDA dùng trong ngành thực phẩm

Chi tiết

Túi lọc bia - Công nghệ Lọc bia dùng túi lọc

Túi lọc Polyester với cấp độ lọc từ 0.5 micron dùng lọc bia hiệu quả. Túi lọc bia đạt tiêu chuẩn FDA của Mỹ dùng trong ngành thực phẩm

Chi tiết