Chi tiết sản phẩm

Bình lọc 4 túi

Mã sản phẩm:

Tình trạng

Giao hàng sau 3 tuần

Chi tiết sản phẩm

 Bình lọc 4 túi TQ

Bình lọc 1 túi TQ chất liệu Inox 304. Áp lực 10 bar.

Lưu lượng lọc 160 m3/giờ

Thông tin bình lọc túi khác

Túi lọc sử dụng trong bình lọc túi

⇒ Các túi lọc nước mắm

⇒ Các túi lọc chất lỏng, hóa chất khác

⇒ Các túi lọc sữa