Chi tiết sản phẩm

Bình lọc lõi

Mã sản phẩm:

Tình trạng

Giao hàng ngay

Chi tiết sản phẩm

 Bình lọc lõi hay vỏ lọc dùng lõi

Bình lọc lõi đầu bằng hoặc lõi đầu cài Oring

Bình lọc lõi từ 1 lõi đến 100 lõi chất lượng cao của Singapore dùng lọc thực phẩm, hóa chất và dược phẩm

Thông tin các loại bình lọc Lõi