Chi tiết sản phẩm

Bình lọc lõi TQ giá rẻ

Mã sản phẩm:

Tình trạng

Giao hàng sau 3 tuần

Chi tiết sản phẩm

 Bình lọc lõi TQ giá rẻ

Bình lọc lõi với số lượng lõi từ 1 lõi đến 100 lõi. Bình lọc lõi chất liệu inox 304.

Dùng lọc nước sạch, lọc hóa chất, lọc nước nuôi trồng thủy sản.