Chi tiết sản phẩm

Bình lọc túi hiệu quả

Mã sản phẩm:

Tình trạng

Giao hàng sau 3 tuần

Chi tiết sản phẩm

 

Bình lọc túi và bình lọc nhiều túi hiệu quả cao

Bình lọc túi hiệu quả lọc cao. Với thiết kế chắc chắn, mẫu mã đẹp, lưu lượng lọc lớn nên được sử dụng rộng rãi trong sản xuất dùng lọc nước sạch, lọc bia, lọc nước nuôi trồng thủy sản, lọc hóa chất...

Lưu lượng lọc lên đến vài trăm m3/giờ