Chi tiết sản phẩm

Sợi inox 316

Mã sản phẩm:

Tình trạng

Giao hàng ngay, quấn thành cuộn theo yêu cầu

Chi tiết sản phẩm

 Sợi inox 316 dạng sợi tròn, lích thước từ 0.1mm đến 2mm

Quấn thành cuộn nhỏ theo yêu cầu