Chi tiết sản phẩm

Túi lọc Thủy sản, nuôi tôm

Mã sản phẩm:

Tình trạng

Giao hàng ngay

Chi tiết sản phẩm

 Nước trong các ao đầm nuôi trồng thủy sản, nuôi tôm, nuôi cá giống chứa nhiều phiêu sinh vật, phù du, rong tảo...gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước và điều kiện sinh trưởng phát triển của vật nuôi.

Để loại bỏ các sinh vật này, Túi lọc Polyester hoặc Polypropylen với lớp vải dày 2mm đều có thể đáp ứng nhu cầu.

Tuy nhiên lọc nước nuôi trồng thủy sản cần lưu lượng rất lớn, các phiêu sinh vật, phù du kích tương đối nên việc sử dụng Vải dệt NMO sẽ hiệu quả hơn về mặt kinh tế và vận hành.

Công ty Môi trường Đông Châu hiện tại là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm Túi lọc vải dệt NMO của Universal.

Do yêu cầu chất lượng đối với Túi lọc loại này không cao nên để tăng hiệu quả kinh tế, Công ty Môi trường Đông Châu nhận gia công (may) theo kích thước yêu cầu. Cấp độ lọc từ 25 micron đến 1000 micron

Sản phẩm túi lọc thủy sản theo tiêu chuẩn:

      Túi lọc Size 1 (đường kính 180 x 430 mm, 7 inch x 17 inch)

      Túi lọc Size 2 (đường kính 180 x 810 mm, 7 inch x 32 inch)

       Túi lọc Size 3 (đường kính 102 x 230 mm, 4" x 9")

       Túi lọc Size 4 ( đường kính 152 x 559 mm, 4 inch x 15 inch)

      Túi lọc Size 5 ( đường kính 102 x 410 mm, 6 inch x 22 inch)

 

 

Thông tin cần biết thêm về Túi lọc

Thông tin bình lọc túi khác

Túi lọc sử dụng trong bình lọc túi

⇒ Các túi lọc nước mắm

⇒ Các túi lọc chất lỏng, hóa chất khác

⇒ Các túi lọc sữa

⇒ Các túi lọc mật ong

 Tham khảo các dạng Bình lọc túi chất lượng cao của Universal Singapore

 Những lý do nên dùng Túi lọc thay vì dùng lõi lọc

Túi lọc chất lỏng là gì?

Các loại túi lọc chất lỏng

Catalogue túi lọc các loại


Mã sản phẩm Túi lọc PP NMO của Universal Singapore

Túi lọc PP Polypropylen size 1

NMO-25-P1H: Túi lọc NMO Polypropylen 25 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

NMO-50-P1H: Túi lọc NMO Polypropylen 50 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

NMO-75-P1H: Túi lọc NMOPolypropylen 75 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

NMO-100-P1H: Túi lọc NMO Polypropylen 100 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

NMO-150-P1H: Túi lọc NMO Polypropylen 150 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

NMO-200-P1H: Túi lọc NMO Polypropylen 200 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

NMO-300-P1H: Túi lọc NMOPolypropylen 300 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

NMO-400-P1H: Túi lọc NMO Polypropylen 400 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

NMO-500-P1H: Túi lọc NMOPolypropylen 500 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

NMO-600-P1H: Túi lọc NMO Polypropylen 600 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

NMO-700-P1H: Túi lọc NMO Polypropylen 700 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

NMO-800-P1H: Túi lọc NMO Polypropylen 800 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

NMO-900-P1H: Túi lọc NMOPolypropylen 900 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

NMO-1000-P1H: Túi lọc NMO Polypropylen 1000 micron size 1 đường kính 180mm x dài 430mm

Túi lọc PP Polypropylen size 2

NMO-25-P2H: Túi lọc NMO Polypropylen 25 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

NMO-50-P2H: Túi lọc NMO Polypropylen 50 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

NMO-75-P2H: Túi lọc NMO Polypropylen 75 micron size 1 đường kính 180mm x dài 800mm

NMO-100-P2H: Túi lọc NMO Polypropylen 100 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

NMO-150-P2H: Túi lọc NMO Polypropylen 150 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

NMO-200-P2H: Túi lọc NMO Polypropylen 200 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

NMO-300-P2H: Túi lọc NMO Polypropylen 300 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

NMO-400-P2H: Túi lọc NMO Polypropylen 400 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

NMO-500-P2H: Túi lọc NMO Polypropylen 500 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

NMO-600-P2H: Túi lọc NMO Polypropylen 600 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

NMO-700-P2H: Túi lọc NMO Polypropylen 700 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

NMO-800-P2H: Túi lọc NMO Polypropylen 800 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

NMO-900-P2H: Túi lọc NMO Polypropylen 900 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

NMO-1000-P2H: Túi lọc NMO Polypropylen 1000 micron size 2 đường kính 180mm x dài 800mm

 

Cách thay túi lọc