LỌC CHẤT LỎNG DẠNG TÚI

Túi lọc chất lỏng là gì?

Túi lọc chất lỏng là một sản phẩm hình trụ tròn được làm từ vật liệu lọc như Vải Polyester, Vải Polypropylen, lưới dệt NMO, Vải Nylon...

 

Để thuận tiện khi sử dụng, Túi lọc chất lỏng được thiết kế với nhiều kích thước khác nhau phù theo tiêu chuẩn, phù hợp với kích thước bình chứa.

 

Trong công nghiệp, Túi lọc chất lỏng được chuẩn hóa thành các kích thước thông dụng và Quy ước quốc tế (giống nhau cho các nhà sản xuất trên toàn thế giới)

Size 1 (đường kính 180 x 430 mm, 7 inch x 17 inch)

Size 2 (đường kính 180 x 810 mm, 7 inch x 32 inch)

Size 3 (đường kính 102 x 230 mm, 4" x 9")

Size 4 ( đường kính 152 x 559 mm, 4 inch x 15 inch)

 Size 5 ( đường kính 102 x 410 mm, 6 inch x 22 inch)

 

 

Tham khảo thêm thông tin về Túi lọc chất lỏng như túi lọc lọc dầu, túi lọc sơn, túi lọc thực phẩm..

Để sử dụng túi hiệu quả, bạn cần sử dụng Bình lọc túi, xem thêm thông tin: Bình lọc túi Singapore, Bình lọc túi Trung Quốc