THU GOM CHẤT THẢI NGUY HẠI

Tư vấn Nhận diện, Phân loại, Thu gom, Vận chuyển CTNH

vận chuyển

 

 Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005
Căn cứ Nghị định 117/2009/NĐ – CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
Căn cứ Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT về việc ban hành danh mục Chất thải nguy hại
Công ty TNHH Xây dựng Môi trường Đông Châu

1. Tư vấn nhận diện Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình kinh doanh, sản xuất

 

2. Đăng ký Chủ nguồn Chất thải nguy hại với cơ quan chức năng

 

3. Tư vấn thu gom, bảo quản, lưu trữ theo đúng quy định

 

4. Lựa chọn đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, ký kết hợp đồng dịch vụ

 

5. Thu gom và Chuyển giao Chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng để xử lý

 

 Nếu Quý doanh nghiệp có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin xin vui lòng liên hệ

 

BP Môi trường :    0919 539 778  hoặc Mr Tâm 0934 062 768

 

Chúng tôi rất mong có cơ hội được hỗ trợ và hợp tác với các doanh nghiệp để cùng nhau bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp.


Xin chân thành cảm  ơn!