Carbon khử mùi, khẩu trang

Ứng dụng của than hoạt tính

Ứng dụng của than hoạt tính trong y học, trong gia đình, trong sản xuất công nghiệp, phòng độc

Chi tiết

Cách tạo ra than hoạt tính gáo dừa

Than hoạt tính gáo dừa được tạo thành từ than gáo dừa sau khi nung trong điều kiện thiếu oxi ở nhiệt độ 1200oc. Sau đó than được hoạt hóa để tăng độ...

Chi tiết