Lập Cam kết, Đề án BVMT

TƯ VẤN LẬP CAM KẾT BVMT, BÁO CÁO GIÁM SÁT

LẬP CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường
Căn cứ Nghị định 29/2011/NĐ-CP Quy định Đánh giá Môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, Cam kết Bảo vệ môi trường
Căn cứ Nghị định 117/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường
-         Các dự án sản xuất, kinh doanh trước khi đi vào hoạt động phải lập Cam kết Bảo vệ môi trường hoặc Đánh giá Tác động môi trường theo quy định.
-         Định kỳ (6 tháng/1 năm) phải lập Báo cáo Giám sát môi trường gửi cơ quan có chức năng.

ông ty Môi trường Đông Châu hỗ trợ, tư vấn:
-         Khảo sát tình hình thực tế
-         Lập Cam kết Bảo vệ môi trường, Đề án Bảo vệ môi trường, Đánh giá tác động môi trường
-         Báo cáo hoàn thành
-         Báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ
-         Dịch vụ lấy mẫu, phân tích các chỉ tiêu môi trường nước, không khí…
Vui lòng liên hệ BP Môi trường để được tư vấn miễn phí
Ms Hương 0918 204012
Mr Tâm 0934 062 768
Các tài liệu liên quan
Nghị định 29/2011/NĐ-CP     Vui lòng Tải tại đây
Nghị định 117/2009/NĐ-CP    Vui lòng tải tại đây
 
Nghị định 29/2011/NĐ-CP về việc Đánh giá, lập Cam kết BVMT