Lọc khí, lọc chất lỏng công nghiệp, Túi lọc, Bông lọc khí, Lõi lọc nước