Xin Giấy phép xả nước thải

Tư vấn xin Giấy phép xả thải

Công ty bạn có xử lý nước thải đạt yêu cầu theo quy định? Có xin phép xả nước thải sau xử lý ra môi trường?
xin phep xa nuoc thai   xin phep xa nuoc thai ra moi truong
 Căn cứ Luật Tài nguyên nước
Căn cứ Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
Căn cứ Nghị định 34/2005/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước
          Căn cứ Thông tư 02/2005/TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện Nghị định
          149/2005/NĐ-CP
 
Căn cứ Thông tư 05/2005/TT-BTNMT Hướng dẫn thi hành Nghị định
34/2005/NĐ-CP
 
Những đơn vị, tổ chức trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát sinh nước thải phải xử lý đạt tiêu chuẩn và xin giấy phép xả thải theo quy định
Nếu không sẽ bị xử phạt theo  khoản 8, Điều 8 của Nghị định 34/2005/NĐ-CP và Thông tư 05/2005/TT-BTNMT.
Công ty TNHH Xây dựng Môi trường Đông Châu:
-         Hỗ trợ, tư vấn doanh nghiệp tìm hiểu và xin Giấy phép xả thải vào nguồn nước
Cần hỗ trợ, tư vấn vui lòng liên hệ BP môi trường bất cứ khi nào:
Mr Tâm: 0934 062 768         truong.tam@dongchau.net
Hoặc 0919 539 778
Các tài liệu liên quan:
-         Nghị định 149/2004/NĐ-CP       Click vào đây để tải về
-         Nghị định 34/2005/NĐ-CP         Click vào đây để tải về
-         Thông tư 02/2005/TT-BTNMT   Click vào đây để tải về
-         Thông tư 05/2005/TT-BTNMT   Click vào đây để tải về
Nghị định 34/2005 xu phạt vi phạm trong LV TN Nước