TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Xin phép khoan giếng - Trám Lấp giếng

Xin Giấy phép Khai thác nước dưới đất, nước ngầm (khoan giếng). Thủ tục trám lấp giếng khoan theo quy định

Chi tiết

TƯ VẤN LẬP CAM KẾT BVMT, BÁO CÁO GIÁM SÁT

Lập Cam kết Bảo vệ môi trường, Báo cáo giám sát định kỳ, Lấy mẫu, phân tích nước, không khí

Chi tiết

Tư vấn Nhận diện, Phân loại, Thu gom, Vận chuyển CTNH

Công ty Đông Châu tư vấn khách hàng nhận biết, phân loại, lưu trữ, thu gom, vận chuyển Chất thải nguy hại theo đúng quy định.

Chi tiết

Tư vấn xin Giấy phép xả thải

Xin Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Chi tiết