KHOAN - TRÁM LẤP GIẾNG

Xin phép khoan giếng - Trám Lấp giếng

XIN GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT – THỦ TỤC TRÁM LẤP GIẾNG
Bạn cần khoan giếng để khai thác nước dưới đất? Cần trám lấp giếng khoan không còn sử dụng?
  
Căn cứ
Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998
Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng Tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
Thông tư số: 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước
-          Các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nước đưới đất, nước ngầm với lưu lượng trên 20 m3/ngày đêm phải đăng ký, xin phép với Sở Tài nguyên & Môi trường Tỉnh, Thành phố.
Công ty TNHH Xây dựng Môi trường Đông Châu hỗ trợ
-          Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục xin Giấy phép khai thác nước dưới đất (nước ngầm)
-         Hoàn chỉnh hồ sơ để trám lấp giếng khoan không còn sử dụng
-         Trám lấp giếng khoan theo đúng quy định (Quyết định 14/BTNMT ngày 04/09/2007)
Các tổ chức, cá nhân: khai thác nước ngầm trái quy định, không xin phép khai thác nước ngầm theo quy định, không trám lấp giếng khoan/ tram lấp giếng khoan không đúng quy định sẽ bị xử phát theo Nghị Định 34/2005 Quy định về xử phạt trong lĩnh vực Tài nguyên nước.
Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 –  Vui lòng Tải tại đây 
Thông tư 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 – Vui lòng Tải tại đây 
Nghị định 34/2005/NĐ-CP ngày 17/03/2005 – Vui lòng Tải tại đây 
Quyết định 14/2007- BTNMT Về việc xử lý, trám lấp giếng khoan - Vui lòng Tải tại đây
Mọi thắc mắc, cần thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ
BP Môi trường
Mr Tâm 0934 062 768    Email: truong.tam@dongchau.net

Xin cảm ơn Quý khách hàng đã đọc thông tin