Thiết kế HT Xử lý nước thải

Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp, nước thải

 Công ty TNHH Xây dựng Môi trường Đông Châu:

 

Cung cấp sản phẩm lọc nước, lọc chất lỏng, xử lý nước cấp dùng cho sinh hoạt, sản xuất.

 

Cung cấp sản phẩm cho các công trình, dự án xử lý nước thải (công nghiệp, chăn nuôi, sinh hoạt...)

 

- Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước dùng cho sinh hoạt, sản xuất, chế biến thực phẩm.

 

- Tư vấn thiết kế, lắp đặt hệ tống xử lý nước thải sinh hoạt cao ốc, khu dân cư, nước thải sản xuất...

 

- Lắp đặt hệ thống xứ lý nước uống tinh khiết (đóng bình, đóng chai).

 

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

 

Mr Huy 0902 037 552, 0919 539 778

 

Hệ thống xử lý nước tinh khiết, nước uống đóng chai

 

 

 

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp